Etablerad aktör med stor erfarenhet

Vi arbetar med, underhåller och sanerar drivmedelsanläggningar i Sverige. Arbetet sker både ovan och under mark åt oljebolagen. Verksamheten omfattar allt från ombyggnad av befintliga drivmedelsanläggningar, nyinstallationer på totalentreprenad och löpande servicearbete. Bensinteknik ansvarar fullt ut för projektering, konsultation samt installation.  Egen verkstad servar med allt från reparation och leverans av drivmedelsutrustning. 

Vårt engagemang för frågor när det gäller arbetsmiljö är i fokus. 

Vi arbetar proaktivt med arbetsmiljöplaner och riskanalyser. Våra arbetsledare har genomgått utbildning för BAS-P och BAS-U. Vår personal är även certifierad för arbete på drivmedelsanläggningar genom SPT.

Bensinteknik i Helsingborg AB, med ackrediteringsnummer 4731 är ackrediterat av Swedac för installationskontroll av cisterner med anslutna rörledningar enligt ISO/IEC 17020 (C).

En del av Ohlssonskoncernen

Som ett led i Ohlssonskoncernens fortsatta expansion har företaget förvärvat Bensinteknik. Bensinteknik har starka kunder vilket skapar stora möjligheter för ett utökat tjänsteutbud inom Ohlssons. Genom förvärvet breddar Ohlssons ytterligare sitt verksamhetsområde och skapar en stark aktör med många synergier i sin koncernstruktur.