BENSINTEKNIK UTFÖR KOMPLETTA SERVICE- OCH INSTALLATIONSARBETEN PÅ DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR I HELA LANDET


Drivmedelsentreprenad

Profilering

Oljeavskiljare

Service

Sanering & rivning

Allt faller på plats med Bensinteknik

Bensinteknik i Helsingborg startades 1995 och har lång erfarenhet av såväl installation och ombyggnad av drivmedelsanläggningar som skyltarbeten, reparation och service.

Vi är ett mindre företag med stora resurser, vårt format är en fördel för dig som kund eftersom beslutsvägar kortas och flexibiliteten ökar. När du anlitar oss är du inte bara garanterad ett gediget utfört arbete, utan även lyhördhet och ärlighet från vår sida. Vi lyssnar, förstår och vet hur uppdragen ska lösas på bästa möjliga sätt.

Bensinteknik i Helsingborg AB, med ackrediteringsnummer 4731 är ackrediterat av Swedac för installationskontroll av cisterner med anslutna rörledningar enligt ISO/IEC 17020 (C).